torsdag 19 december 2013

Vi önskar God Jul!


Vi väntar på julen och jobbar med en julbok

I julboken har vi arbetat tematiskt och blandat ämnena bild, musik, engelska, matematik, NO, SO och svenska. Här kommer några bilder från vårt arbete, mycket mer finns i elevernas julböcker som de tar med sig hem på avslutningsdagen. En provsmak: 


Vi jobbar mot målen:

·        Känna till hur julen firas i några olika engelskspråkiga länder
·        Känna till några olika julsånger från olika delar av världen
·        Kunna genomföra enkla systematiska undersökningar (kryddprovsmakning) Planering, utförande och utvärdering
·        Kunna utföra en dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter (kryddprovsmakning)
·        Känna till några exempel på hur forntiden, vikingatiden och medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck (ex julmat, lucia, folklore)
·        Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. (julmusikal)
·        Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen samt centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln.
·        Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (olika faktatexter, filmer)
·        Handstil samt att skriva, disponera texter för hand (julkort)
·        Kunna läsa och följa samt själv skriva instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar (ljusstöpning, pyssel, bilduppgift )
·       Känna till konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar (Jenny Nyström)

Dessutom arbetade vi med Alfred Nobel och de olika nobelprisen, återvinning vid ljusstöpning, problemlösning i matematiken och knep och knåp, korsord. 

onsdag 18 december 2013

klassernas rappar!

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Vi har i RAP-projektet arbetat med följande byggstenar som nämns i skolverkets kursplan för ämnet Musik:
* Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
* Musik tillsammans med bild och text. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

* Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.* Rytm och dynamik, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
* Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Eleverna har röstat fram ett gemensamt tema och skrivit Rap-texter i mindre grupper, till en framröstad musikbakgrund. Vi spelade vi in texterna och sedan ritade eleverna varsin bild som illustrerade texterna. Tillslut klipptes allt ihop till en musikvideo.
Fint jobbat kära elever! /Emelie

lördag 7 december 2013

I collect...

Just nu i engelska, så lär sig eleverna att på olika sätt uttrycka sig om sina egna intressen, kunna beskriva vad de tycker om att göra på sin fritid. Det kan gälla musikinstrument de spelar på, sporter de utövar eller saker de samlar på. Det rör sig med andra ord om ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Om egna intressen och aktiviteter och om deras olika erfarenheter kring detta. Dessa olika fritidsintressen kommer till uttryck i olika former av samtal, dialoger och intervjuer. De lär sig hur de kan använda olika språkliga strategier för att delta i och bidra till olika samtal genom att ställa frågor, bekräftande fraser och uttryck. Här kommer exempel på vad eleverna berättar om vad de samlar på. De försöker också motivera varför de samlar på en viss sak.
.

Eleverna jobbar mot är att utveckla sin förmåga att:

·        Anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare
·        Formulera sig och kommunicera i tal och i skrift

·        I möten med engelskt talande språk, sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och intressen