onsdag 10 december 2014

Matematik

På matten har vi jobbat med algebraiska uttryck,  numeriska uttryck och ekvationer. Vi fick en matteorm där det var olika matteuppgifter. När man var färdig så skulle man gå till kapitel tre och jobba med area. En ekvation är när det finns en bokstav i talet och det man vill är att få vad bokstaven är värd. Oftast är bokstaven X men ibland A eller B. När det är två x ex. så sätter man en tvåa framför X:et. Den 11 december så ska vi  i femman ha ett matteprov med algebraiska uttryck, numeriska uttryck, ekvationer, procent och area.

måndag 1 december 2014

Bildredigering med digital teknik

På bilden har vi jobbat med datorerna på ett program som heter PhotoFiltre. Man tar en bild, och så redigerar man den i programmet. Man kan t.ex byta färger på bilderna, man kan göra den gammaldags, ljusare och mörkare. Man kan rita på bilderna i alla slags färger. Vi var ute och tog bilderna. Innan vi redigerade bilderna så tog vi en bild från Google och övade på.

Detta är dem förmågor vi har jobbat med: kommunicera med bilder för att uttrycka budskap och skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.
Detta är några kunskapskrav vi har jobbat med: eleven kan presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang och eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.  

Detta är ett exempel på en redigerad bild som vi tagit själva. 

fredag 21 november 2014

Skogen

Fyrorna, femmorna och sexorna var i skogen den elfte september 2014. Vi hade olika stationer, bl.a. svampar, smådjur, träd, elden och en poängpromenad när man skulle samla olika föremål i skogen som man skulle göra ett konstverk av. Sedan så skulle vi äta korv i skogen. På eldstationen så pratade Jan-Ove hur man fick elektricitet och hur elden fungerade. Vi skulle leta efter svamp och sedan skulle vi rita av den.

Vecka 46 och 47

I veckan har vi jobbat med skapande skola.

Vi har också spelat med i skolhandbollen förra veckan. I skapande skola har vi gjort en 3D bild på ett stort papper.  Vi har även målat och hängt in saker i en skokartong till en känsla och det skulle vara 3D ex. glädje och kyla. Vi har pratat om demokrati, diktatur, riksdagen, regeringen och politiska partier på So-lektionerna. På engelskan tränar vi på att fråga varandra om saker ex. Vad är din favoritlåt eller din favoritartist. 

onsdag 8 oktober 2014

PICASSO

PICASSO


Vi målade en bild som man inte fick kolla på och som man inte fick släppa pennan när man målade.
Det var svårt att göra dom. Bakgrunden var i kalla färger och ansiktet varma färger. Dom blev istället väldigt konstiga och fula. Det var svårt att inte titta ner när man målade. Man skulle ha med bara ansikte. Sen fick man fylla i svart färg i sträcken. Sen var dom färdiga.


tisdag 9 september 2014

Slöjdämne

Vi får göra massor av roliga saker i både sy- och träslöjd. I träslöjden t.ex. svarvar vi, och i syslöjden gör vi tavlor. Slöjd är ett väldigt roligt ämne. I slöjden lär vi oss många olika tekniker.

Vi får instruktioner och om vi inte förstår instruktionerna så frågar vi någon som vet.
Det är en väldigt fin träslöjdssal. Den är en av Sveriges finaste salar och är helt nybyggd.

Förmågan som vi tränar på i trä- och syslöjd är motorik. I syslöjden tränar man finmotoriken och i träslöjd tränar man grovmotorik.

fredag 5 september 2014

Den bästa sommaren

Vi har kollat på filmen Den bästa sommaren. Den handlar om en tjej och en kille som kommer till en sommarpappa och han är inte snäll. Dom hatar herr Johansson. Barnen heter Mårten och Annika. Annika är badass men Mårten är mer feg. Den utspelades på 1950-talet. Dom bor på landet och dom bor i ett hus som Herr Johansson har. Annika har massa burkar som hon lägger i andras fickor, hatburkar och kärleksburkar.
Annika och Mårten har byggt en lådbil. Dom rotade efter delar till lådbilen i Herr Johansson ladugård dom hittade en gammal kista som dom hittade och fyra hjul och två hinkar med färgen blå och vit.

Uppgifter:  Vi skrev om en händelse i filmen i jag-form. Sen pratade vi om filmen.

Förmåga:   formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Kunskapskrav: 

Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. 
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling. 
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet. 

fredag 9 maj 2014

I fablernas världVi jobbar mot att:

ñ kunna använda lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
ñ kunna använda strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
ñ kunna olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
ñ skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
ñ kunna urskilja berättande texters budskap, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
ñ känna till några fabler från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Begrepp vi har jobbar med:

fabel
karaktär
miljö
handling
budskap
sensmoral
bearbeta
disponera

redigera


I fablernas värld

tisdag 8 april 2014

Faktatexter på Wikimini

Vi har i svenskan och biologin jobbat med att läsa och skriva faktatexter. Tillsammans läste och jobbade vi med tre olika faktatexter om delfiner, gorillor och myggor. Därefter var det dags att skriva egna texter. Steg ett i skrivandet var att göra en tankekarta eller lista med fakta i form av stödord om ett valt djur. Faktan hämtade barnen från svenska-djur.se, wikipedia och ne. I höstas gjorde vi en liknande uppgift då vi skrev om djur i havet. Det var roligt att se att barnen nu skrev fler stödord på sina tankekartor än i början av fyran. 

Steg två var att med hjälp av sina stödord på tankekartan skriva en egen faktatext om sitt valda djur. 


När texten kändes klar bytte två elever texter och läste varandras och gav respons. Slutligen gav även vi lärare respons innan eleverna publicerade sina texter på Wikimini - barnens uppslagsverk. 

Här följer några länkar till elevers texter.
Vi har i det här arbetet jobbat mot att

ñ kunna förstå och använda de olika lässtrategierna: förutspå, undersöka, fråga, fånga och skapa för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna
ñ kunna använda lässtrategierna för att skriva en faktatext
ñ kunna bearbeta texter, både innehåll och form
ñ träna på att ge och ta emot respons på texten
ñ kunna söka information i olika typer av källor och träna på att pröva källornas tillförlitlighet 

söndag 6 april 2014

Veckans förmåga - Kunna använda ord och begrepp vid olika tillfällen

Varannan vecka tittar vi närmare på en förmåga som vi arbetar mot. Valet av förmåga görs efter vad vi kommer jobba med samma vecka så att vi kan få in förmågan vi många tillfällen under veckan. 

Vi startar med att tillsammans titta på en förmågetrappa (se bild nedan). Klasserna känner numera väl till gången med trappan och har blivit duktiga på att veta vad det står på nästa steg i trappan. Hittills har vi lärare gjort trapporna, men vi känner att snart kommer vi att skriva trapporna tillsammans med barnen.När vi pratat om trappan brukar vi ha en uppgift som tränar förmågan. Den här veckan var uppgiften att välja ett ord från en lista på tavlan och sedan skriva en mening som innehöll det ordet och som passade ihop med ett ämne vi läser i skolan. För att på så sätt visa att samma ord kan användas vid olika tillfällen. I vårt exempel hade vi med sju skolämnen, men eleverna såg att vi inte hade tagit alla så de la till fler ämnen. 

Listan på ord de fick välja mellan såg ut så här:Här följer två exempel som barnen skrev.

Vi valde ordet olika.
Svenska: De böcker jag läser har olika handlingar.
Matematik: När jag kollar på olika tal så finns det både olikheter och likheter.
Bild: När jag kollar på olika bilder så kan jag kolla om det är olika konstnärer.
So: När jag kollar på kartan så kan jag se olika former på länderna/världsdelarna.
No: Jag kan se om det är olika blandningar eller lösningar.
Musik: Jag kan höra olika toner från olika instrument.
Slöjd: Jag kan använda olika verktyg.
Engelska: Jag kan använda olika fraser.
Idrott: Jag kan använda olika redskap.

Vi valde ordet sortera.
Svenska: Jag kan sortera olika ord till olika ordfamiljer.
So: Jag kan sortera olika länder till olika världsdelar.
No: Jag kan sortera saker som sjunker och som flyter.
Matematik: Jag kan sortera smarties i olika färger.
Bild: Jag kan sortera grundfärger och sekundärfärger.
Slöjd: Jag kan sortera olika träslag.
Musik: Jag kan sortera olika noter. 

torsdag 27 mars 2014

kartlandskap


Vårens arbete i geografi har handlat om lära sig förstå hur en karta är uppbyggd. Få kunskap om kartans olika färger och tecken, samt att veta att det finns olika typer av kartor. Ett moment för att tillämpa kunskapen om kartans tecken och färger har varit att eleverna i grupper om två, tillsammans fått bygga ett kartlandskap i en låda. Material har tagits både hemifrån och ifrån skolan.


När lådan blivit klar har eleverna ritat en karta som skulle motsvara kartlandskapets innehåll. Därefter deltog alla i en kartorientering. Det gällde att matcha rätt kartlandskap (utsatt med bokstav) till rätt kartritning (utsatt med siffra).

Sista momentet var att alla fick se karta och kartlandskap ihop och tillsammans två och två bedöma vilken låda som hade tydligaste tecken och färger och att kartritningen samspelade väl med kartlandskapet. Där fick eleverna träna sig på den analytiska förmågan, dvs. att jämföra saker hur de kan vara lika och olika varandra. De tränade även den kommunikativa förmågan att samtala, resonera och diskutera med varandra om vilken karta och kartlandskap som var tydligast. När vi utvärderat området uppgav många elever att det varit väldigt roligt och lärorikt att bygga kartlandskapet.

torsdag 20 mars 2014

musikfilmer

4: orna har gjort jättefina filmer!
Vi har spelat in egen musik i garageband, tagit bilder med iPads och redigerat i iMovie.
Här är resultatet:

4A
1: http://youtu.be/NpH5ZdccrtY
5: http://youtu.be/e3riud55whM
9: http://youtu.be/9kSZTqDcnPg
13: http://youtu.be/piZeFnM-SVA
17: http://youtu.be/h0A5tg25A10

2: http://youtu.be/gfuRwmyYOiY
10: http://youtu.be/HfxoYfa5D24
14: http://youtu.be/qRUPPHHrTxA
18: http://youtu.be/KdigfF17_o8

4B
3: http://youtu.be/FiUu51s_6N4
7: http://youtu.be/Zglz5YQLGc0
11: http://youtu.be/S-JlnEa4Xts
19: http://youtu.be/egCIEpYDNX0

4: http://youtu.be/hvsQD7DVG0c
8: http://youtu.be/PkitYJLmXDE
12: http://youtu.be/nYqoaB1VDrI
16: http://youtu.be/RRcj2lx8Rk4
20: http://youtu.be/IsIFvdR1bKw

Koll på nätet

Under fyra veckor har vi jobbat med att få bättre koll på nätet. Vi började temat med att se vad vad vi gör på nätet och då använde vi ett material som heter Jag hjärtar Internet . Vi diskuterade och argumenterade för vad som var bra med Internet och vad som kan vara mindre bra. Vi hade en lektion om hur man skriver kommentarer på olika ställen och vad det står i lagen om bilder, musik och filmer. Sedan jobbade vi med hur datorer och Internet fungerar tekniskt och provade att programmera. Först gjorde vi "robotbanor" i klassrummet och sedan använde vi webbplatsen learn.code.org . Vi jobbade också med appen a.l.e.x. på våra paddor. Som avslutning utvärderade vi i våra målböcker och nästa alla tyckte att det varit ett lärorikt tema. Många tyckte att det var bra att vi hade pratat om tråkiga saker som han hända på Internet som t ex mobbning och många tyckte programmeringen var rolig och hade gärna jobbat vidare. 

Till hösten vill vi fortsätta med att lära oss om scratch, träffa roboten NAO och göra egna små spel eller appar. 


Målen vi jobbade mot var att:

- kunna argumentera i olika samtalssituationer.
- kunna på ett medvetet sätt använda ord och begrepp som används för att uttrycka åsikter.
- kunna ge och följa en instruktion både muntligt och skriftligt.

- förstå skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte samt att all kommunikation oavsett plats skall vara respektfull.

- kunna jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

- förstå hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Rättigheter och skyldigheter på Internet (SO)
- känna till något om hur Internet fungerar - några delar i systemen och hur de samverkar. Hur telekommunikation förändrats över tid. Enkel programmering (teknik)
Några av begreppen som vi jobbade med var: Internet, källa, argumentera, diskutera, granska, instruktion, programmera och anonym

fredag 7 mars 2014

glosor är en del av engelskan

Så här kan ett glosförhör se ut :-)

Mål

När vi har arbetat med området ska du kunna:

Ø olika färger
Ø olika namn på möbler
Ø olika lägesord
Ø beskriva ditt hem


Fraser vi kommer att jobba med:

Where is my…..
It´s in, (on, under , next to behind, in front of) my bag
This is the livingroom……

There is/there are…….

måndag 3 mars 2014

Hoppande grodor


Just nu arbetar vi med längd på matten och i det arbetet har vi hoppat med grodor. Alla fick i uppgift att hoppa så långt de kunde med en groda och sedan mäta hur långt grodan hoppade. Resultatet för varje elev skrevs upp på en lista för varje klass. Därefter arbetade vi i grupper med frågor som kunde besvaras med hjälp av listorna, där eleverna fick jämföra längder.

I arbetet med grodorna jobbade vi med att 

·        uppskatta, mäta och jämföra längd

·        välja och byta längdenheter
tisdag 25 februari 2014

Utvärdering - multiplikation

I vår målbok utvärderar vi de olika arbetsområdena och här kommer två exempel från vår utvärdering av det senaste i matematik: Multiplikation. Eleverna får sedan en individuell kommentar från en pedagog som bekräftar det som gått bra och ger tips på vad som kan bli ännu bättre. 

onsdag 5 februari 2014

Bilderbok - annonser
Under några veckor har vi jobbat med bilderböcker på olika sätt. Vi har läst böcker och tipsat om dem för förskoleklassbarnen och ettorna. Vi har också jobbat med hitta typiska drag för en annons och sedan gjorde vi annonser i Power Point. Annonserna skulle göra reklam för en bilderbok. Alla annonserna hittar man på vår bokblogg Bokpuffarna.

Mål vi jobbade mot:

- kunna läsa en skönlitterär text med flyt och förståelse både tyst och högt för andra.

- känna till några betydelsefulla barn och ungdomsförfattare och deras verk.

- läsa texter från olika tider och från olika delar av världen.

- kunna skriva beskrivande och argumenterande texter, till exempel reklamtexter och sammanfattningar. Känna igen texternas uppbyggnad och typiska språkliga drag.
- kunna på ett medvetet sätt använda ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Begrepp vi har jobbat med:

skönlitteratur
bilderbok
illustration
karaktär
miljö
handling
läsflyt/ läskondition
argumentera
sammanfatta
reklam
annons
nyanser i språket
värdeladdning i språket