tisdag 25 februari 2014

Utvärdering - multiplikation

I vår målbok utvärderar vi de olika arbetsområdena och här kommer två exempel från vår utvärdering av det senaste i matematik: Multiplikation. Eleverna får sedan en individuell kommentar från en pedagog som bekräftar det som gått bra och ger tips på vad som kan bli ännu bättre. 

onsdag 5 februari 2014

Bilderbok - annonser
Under några veckor har vi jobbat med bilderböcker på olika sätt. Vi har läst böcker och tipsat om dem för förskoleklassbarnen och ettorna. Vi har också jobbat med hitta typiska drag för en annons och sedan gjorde vi annonser i Power Point. Annonserna skulle göra reklam för en bilderbok. Alla annonserna hittar man på vår bokblogg Bokpuffarna.

Mål vi jobbade mot:

- kunna läsa en skönlitterär text med flyt och förståelse både tyst och högt för andra.

- känna till några betydelsefulla barn och ungdomsförfattare och deras verk.

- läsa texter från olika tider och från olika delar av världen.

- kunna skriva beskrivande och argumenterande texter, till exempel reklamtexter och sammanfattningar. Känna igen texternas uppbyggnad och typiska språkliga drag.
- kunna på ett medvetet sätt använda ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Begrepp vi har jobbat med:

skönlitteratur
bilderbok
illustration
karaktär
miljö
handling
läsflyt/ läskondition
argumentera
sammanfatta
reklam
annons
nyanser i språket
värdeladdning i språket