tisdag 9 september 2014

Slöjdämne

Vi får göra massor av roliga saker i både sy- och träslöjd. I träslöjden t.ex. svarvar vi, och i syslöjden gör vi tavlor. Slöjd är ett väldigt roligt ämne. I slöjden lär vi oss många olika tekniker.

Vi får instruktioner och om vi inte förstår instruktionerna så frågar vi någon som vet.
Det är en väldigt fin träslöjdssal. Den är en av Sveriges finaste salar och är helt nybyggd.

Förmågan som vi tränar på i trä- och syslöjd är motorik. I syslöjden tränar man finmotoriken och i träslöjd tränar man grovmotorik.

fredag 5 september 2014

Den bästa sommaren

Vi har kollat på filmen Den bästa sommaren. Den handlar om en tjej och en kille som kommer till en sommarpappa och han är inte snäll. Dom hatar herr Johansson. Barnen heter Mårten och Annika. Annika är badass men Mårten är mer feg. Den utspelades på 1950-talet. Dom bor på landet och dom bor i ett hus som Herr Johansson har. Annika har massa burkar som hon lägger i andras fickor, hatburkar och kärleksburkar.
Annika och Mårten har byggt en lådbil. Dom rotade efter delar till lådbilen i Herr Johansson ladugård dom hittade en gammal kista som dom hittade och fyra hjul och två hinkar med färgen blå och vit.

Uppgifter:  Vi skrev om en händelse i filmen i jag-form. Sen pratade vi om filmen.

Förmåga:   formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Kunskapskrav: 

Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. 
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling. 
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.