måndag 30 mars 2015

Dialekter


Förgående vecka arbetade vi med dialekter på svenskan. 

På första momentet fick vi se en Power Point och sedan skulle vi skriva av vissa meningar. 

På andra momentet blev vi uppdelade i grupper (två och två) och så fick vi svara på några frågor på datorn, svaren fick vi redovisa efteråt. 

Den här veckan ska vi svara på frågor enskilt. 

Vi lärde oss att man hade starkare dialekt på mer isolerade platser för att de inte hade lika mycket kontakt med andra människor och att man även om man har en dialekt skriver på rikssvenska.

Kunskapskrav vi arbetade med:

Eleven kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan.

Pricktryck (Bild)

Den här veckan har vi jobbat med pricktryck på bilden. Man använde ena änden av en blompinne och tryckte färgprickar på ett papper. Dom flesta gjorde vårblommor. Bilden som man gjorde skulle förmedla en vårkänsla. Under den här bilduppgiften så skulle vi arbeta med förmågorna:
  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
  • Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material.
Kunskapskrav vi arbetar med:
  • Eleven kan presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
  • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

torsdag 26 mars 2015

Femmorna i hallen

Vi har varit på Femmorna i hallen i Thorildhallen.
Det var 3 olika skolor  och de var Sandbacka, Fontin och Diserödsskolan.

I femmorna i hallen har vi lärt oss om samarbete och olika övningar, t.ex frågesport, balans, hänga i ringar och bollsporter t.ex basket. Vi har också samarbetat med att skapa olika ord med vissa bokstäver. 

Vi blev även indelade i olika grupper med Fontin- och Sandbackaskolorna. Poängen är att vi ska lära känna andra från andra skolor ifall vi skulle träffa de när vi börjar på Thorild i sjuan.

Vi tyckte att det var kul med att köra alla samarbetsövningar men det var också kul att lära känna varandra. 

På basketen sprang vi med en boll och hoppade på en trampolin. På frågesporten så besvarade vi olika frågor t.ex hur lång tid det tar för solens ljus att nå jorden, och då så var svaret 8 minuter. På balansgången så skulle man balansera och lägga en frisbee på slutet av balansstången tills man har klarat fem då får man 5 poäng i 10 minuter så ska man se hur många poäng man fick. Sen hänga i ringar så ska man ha en ärt-påse mellan båda fötterna och lägga i en slags låda.

Prov på berg hav sjöar och vattendrag


I onsdags hade vi ett prov på Sveriges berg, hav, sjöar och vattendrag. Vi tränade en vecka på alla Sveriges berg, hav, sjöar och vattendrag. Det gick bra för alla, men några kanske inte klarade provet så det blir antagligen ett omprov för alla som inte klarade provet :( Dom flesta tyckte nog att Sveriges vattendrag i Norrland var svårast och Sveriges berg. Det enklaste med provet var Sveriges sjöar och hav som t.ex Vänern. 

Kunskapskravet är att eleverna har kunskaper om Sveriges namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på olika geografiska objekt.

måndag 16 mars 2015

Sevärdheter i London

I engelskan jobbar vi med sevärdheter i London. Vi har lottat ut olika sevärdheter till eleverna som de ska skriva fakta om. Det är sevärdheter som t.ex Harrods eller The London Eye. Man ska redovisa sevärdheten inför sin grupp. Vi kommer sitta i en ''buss'' när vi redovisar. Vi tycker det kommer bli kul, intressant och spännande.


Förmågor vi arbetar mot:
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Landskapspresentation i PowerPoint

Vi har jobbat med ett landskap för varje elev i PowerPoint. Det fick inte vara landskap från Norrland. Först jobbade vi med en tankekarta med titlar som var bestämda i förväg, och sen gjorde vi en PowerPoint presentation. När man var klar skulle man redovisa för sin idrottsgrupp. 

Några exempel är de här:
Småland
Dalsland
Närke
Uppland
Södermanland
Västergötland
Skåne

Via PowerPoint har nu många blivit säkrare på att redovisa inför en större grupp, och nästan alla har redovisat. Detta har varit populärt, t.ex. Skåne har varit ett av de populäraste landskapen att redovisa om.

Här nedan ser ni två exempel på hur vi inledde våra redovisningar.
Förmågor vi arbetar med:
formulera sig och kommunicera i tal
söka information från olika källor och värdera dessa

Kunskapskrav vi arbetar mot:
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare


torsdag 12 mars 2015

Livskunskap

                                                                                                               

På livskunskapen så hoppade vi hopprep och twistband utomhus med klass 5:a och 5:b. Innan vi gjorde det så tävlade vi i slöjdgrupperna. Vi stod i fyra rader i slöjdgrupperna och rullade en fotboll mellan benen. Första gången vann ena träslöjdsgruppen och andra omgången så vann ena trä- och ena syslöjdsgruppen. Det tyckte båda klasserna var roligt.

Silkespappers träd

På bilden har vi gjort träd i siluett med silkespappersbakgrund. Först skrev vi i vår bilddagbok om vad vi skulle ha för känsla i bilden och vilka färger vi skulle använda. Sen tog vi silkespapper och limmade på som bakgrund. Sen klippte vi ut ett svart träd och limmade på det svarta pappret, sen kunde man dekorera bilden om man ville. När man blev färdig med bilden så skulle man svara på frågor i bilddagboken te.x om det blev den känslan man hade tänkt sig. Nu hänger alla träd på väggen i klassrummet, här är två bilder. :)Vi arbetade mot två förmågor:
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Några av kunskapskraven som vi arbetade mot var:
·       *  Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

·       * I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

·       * Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.