lördag 28 september 2013

Jämföra och storleksordna talI matematiken har vi den här veckan arbetat med att jämföra och storleksordna tal. En övning vi gjorde var att spela spelet Störst tal. Det gick till så att vi delade in oss två och två och hämtade en spelplan, en penna samt en tiotärning. En började genom att slå tärningen och placera siffran det blev på platsen för tusental, hundratal, tiotal eller ental. Därefter gick turen över till kompisen som gjorde likadant på sin spelplan. Efter att båda slagit fyra slag var och skrivit in fyra siffror var, jämförde de talen de fått och den som fick störst tal vann. När de spelat ett antal omgångar bytte de till att spela Minst tal istället. Innan alla satte igång att spela pratade vi taktik tillsammans och gav varandra tips på hur man kunde tänka för att vinna.

Här är några kommentarer som sades under spelandets gång:
- Oj, vilken stor skillnad! Han fick bara 641 och jag fick 92755.

- Jag fick över 99 000 förut! Då vann jag för jag fick ett stötte tal, de andra fick något på 50 000.

- Hur vet du att du vann?
- Jag fick minst tal. Om man kollar på första siffran ser man att 0 är mindre än 4.

- Hon vann båda gångerna för hon har fått störst tal både här och här.

- Jag fick en etta och då satte jag den på ental och sen fick jag en åtta och då satte jag den på tusental.

- Kolla, den här omgången blev det bara ett i skillnad 0793 och 0794.

- Nu måste jag slå 6, 7, 8 eller 9 för att vinna.

Mål vi jobbade med:
* Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
* Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt.
* I beskrivningarna kan eleven föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Förmågor vi jobbade mot:
* Samtala, resonera och diskutera med varandra (kommunikativ förmåga).
* Jämför saker, hur de är lika och olika varandra (analysförmåga).
*Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat (metakognitiv förmåga).
* Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen (begreppslig förmåga).

söndag 22 september 2013

Solrosor


Några vackra sensommardagar arbetade vi med stilleben. Vi tittade noga på en bukett solrosor och målade av dem med pastellkrita. Som inspiration lärde vi oss lite om Vincent van Goghs liv och målningar och några av begreppen som vi tog upp var stilleben, expressionist, naturalist och colorist.

Målen vi jobbade mot var: 

 • kunna framställa berättande bilder
 • lära oss en teknik att måla med pastell på ritpapper
 • kunna måla olika former
 •  titta på en målning och säga vad vi ser och känner.
När vi tittade på konstbilder, målade stilleben och pratade om vad som var typiskt i bilderna tränade vi våra förmågor att jämföra saker, hur de är lika och olika varandra (analysförmåga), våga testa sig fram (metakognitiv förmåga) och förstå vad begrepp och ord betyder (begreppslig förmåga). 

Van Goghs bild "Vas med 12 solrosor" ser ut så här:


bildkälla: Wikipedia


tisdag 17 september 2013

Djur i havet

Vi jobbar för fullt med tema Havet och en del av temat har inneburit att vi läst och skrivit egna faktatexter om djur i havet.

Till att börja med valde alla ett djur som lever i eller vid havet. Därefter gjorde alla varsin tankekarta genom att vi läste olika faktatexter och skrev upp viktiga stödord. När vi hittat information om föda, förekomst, utseende, beteende, biotop och fortplantning började vi skriva våra texter genom att göra egna meningar av våra stödord. I slutet av texten skrev vi upp våra källor. Vi pratade om vad en källa är och alla tog information från minst två källor. Till sist ville vi ha en bild till vår text. Då pratade vi om vilka bilder man får använda och sedan valde vi en egengjord bild, från Wikipedia eller NE.

Mål vi jobbat mot är:
 •        Läsning av faktatexter
 •        Skriva faktatexter
 •        Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
 •        Biologiska begrepp

Förmågor vi jobbat med:

 •       Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha (procedurförmåga)
 •       Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt (procedurförmåga)
 •       Fundera över om informationen är viktig eller inte (metakognitiv förmåga)
 •       Förstå vad begrepp och ord betyder (begreppslig förmåga)

Här kan ni se några av våra texter!

Sjöstjärna
Sjöstjärnan lever i alla hav. Den ligger ofta på botten av havet.
Den äter musslor, fisk, korall och ostron. Den äter genom att vända ut och in på magen.
Den kan lägga upp till 2,5 miljoner ägg varje år.
Deras hud består av blåsor. Den har sugfötter under armarna.
Den har ögon längst ut på armarna.

Källor: Faktakort, www.wikipedia.se och www.ne.se

TJURHAJ
Tjurhajen kan bli upp till 3 meter. Dom är aggressiva och passar sitt område.
Tjurhajen fortplantar sig på sommaren. Äggen kläcks efter 10-11 månader. Ungarna kan vara 1-13 ungar och är 70 cm. Tjurhajen är allätare och kan finnas vid Nordamerika, Afrika, Amazonfloden, Mississippifloden och Zambisifloden. Den äter sälar, andra hajar, unga saltvattenskrokodiler och flodhästar. Tjurhajen är grå på ryggen men vit på magen.
Jag har använt wikipedia och ne.se.

Sköldpadda
Sköldpaddan ser ut som en ödla med skal på. Den kan lägga 200 ägg. Den äter växter. Den brukar vara i varma hav och i sötvatten och på land. Den är väldigt feg. Det finns 300 arter. Munnen består av käkar, den har inga tänder. Munnen ser ut som en näbb.
Källor: Wikipedia.se, NE.se, varldens-djur.se.

Jättebläckfisk
Den äter krabbor, hajar och humrar.
Den lever i grottor och på sandbotten.
Den sprutar bläck när den blir skrämd.
Den är röd och har 3 hjärtan.
Honan lägger sina ägg i taket på grottor.
Den lever i Atlanten.
Källor: wikipedia.se, varldens-djur.se och NE.se

Gäddan
Gäddan är ett rovdjur.Gäddan äter paddor, abborrar och mört. Den är kamoflagefärgad. Färgerna är grönbrun. Den har ränder som är bruna och fläckar som är grönbruna.Den bor i bräckta och söta vatten. Den har sina bon i vassen.Gäddan vaktar sina bon noga.
Källor: www.svenska-djur.se och www.wikipedia.se


måndag 16 september 2013

Välkommen!

Välkomna alla till vårt galleri!

Här kommer vi att visa upp vårt arbete i fyran. Det kommer att dyka upp text, bilder, filmer och annat som visar hur vi arbetar mot våra mål och hur vi utvecklar våra förmågor. Ibland skriver lärarna, ibland skriver eleverna och ofta skriver vi tillsammans.

Hoppas du har lust att titta in riktigt ofta och skriv gärna kommentarer, det gör bloggen till en mötesplats!