torsdag 27 mars 2014

kartlandskap


Vårens arbete i geografi har handlat om lära sig förstå hur en karta är uppbyggd. Få kunskap om kartans olika färger och tecken, samt att veta att det finns olika typer av kartor. Ett moment för att tillämpa kunskapen om kartans tecken och färger har varit att eleverna i grupper om två, tillsammans fått bygga ett kartlandskap i en låda. Material har tagits både hemifrån och ifrån skolan.


När lådan blivit klar har eleverna ritat en karta som skulle motsvara kartlandskapets innehåll. Därefter deltog alla i en kartorientering. Det gällde att matcha rätt kartlandskap (utsatt med bokstav) till rätt kartritning (utsatt med siffra).

Sista momentet var att alla fick se karta och kartlandskap ihop och tillsammans två och två bedöma vilken låda som hade tydligaste tecken och färger och att kartritningen samspelade väl med kartlandskapet. Där fick eleverna träna sig på den analytiska förmågan, dvs. att jämföra saker hur de kan vara lika och olika varandra. De tränade även den kommunikativa förmågan att samtala, resonera och diskutera med varandra om vilken karta och kartlandskap som var tydligast. När vi utvärderat området uppgav många elever att det varit väldigt roligt och lärorikt att bygga kartlandskapet.

torsdag 20 mars 2014

musikfilmer

4: orna har gjort jättefina filmer!
Vi har spelat in egen musik i garageband, tagit bilder med iPads och redigerat i iMovie.
Här är resultatet:

4A
1: http://youtu.be/NpH5ZdccrtY
5: http://youtu.be/e3riud55whM
9: http://youtu.be/9kSZTqDcnPg
13: http://youtu.be/piZeFnM-SVA
17: http://youtu.be/h0A5tg25A10

2: http://youtu.be/gfuRwmyYOiY
10: http://youtu.be/HfxoYfa5D24
14: http://youtu.be/qRUPPHHrTxA
18: http://youtu.be/KdigfF17_o8

4B
3: http://youtu.be/FiUu51s_6N4
7: http://youtu.be/Zglz5YQLGc0
11: http://youtu.be/S-JlnEa4Xts
19: http://youtu.be/egCIEpYDNX0

4: http://youtu.be/hvsQD7DVG0c
8: http://youtu.be/PkitYJLmXDE
12: http://youtu.be/nYqoaB1VDrI
16: http://youtu.be/RRcj2lx8Rk4
20: http://youtu.be/IsIFvdR1bKw

Koll på nätet

Under fyra veckor har vi jobbat med att få bättre koll på nätet. Vi började temat med att se vad vad vi gör på nätet och då använde vi ett material som heter Jag hjärtar Internet . Vi diskuterade och argumenterade för vad som var bra med Internet och vad som kan vara mindre bra. Vi hade en lektion om hur man skriver kommentarer på olika ställen och vad det står i lagen om bilder, musik och filmer. Sedan jobbade vi med hur datorer och Internet fungerar tekniskt och provade att programmera. Först gjorde vi "robotbanor" i klassrummet och sedan använde vi webbplatsen learn.code.org . Vi jobbade också med appen a.l.e.x. på våra paddor. Som avslutning utvärderade vi i våra målböcker och nästa alla tyckte att det varit ett lärorikt tema. Många tyckte att det var bra att vi hade pratat om tråkiga saker som han hända på Internet som t ex mobbning och många tyckte programmeringen var rolig och hade gärna jobbat vidare. 

Till hösten vill vi fortsätta med att lära oss om scratch, träffa roboten NAO och göra egna små spel eller appar. 


Målen vi jobbade mot var att:

- kunna argumentera i olika samtalssituationer.
- kunna på ett medvetet sätt använda ord och begrepp som används för att uttrycka åsikter.
- kunna ge och följa en instruktion både muntligt och skriftligt.

- förstå skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte samt att all kommunikation oavsett plats skall vara respektfull.

- kunna jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

- förstå hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Rättigheter och skyldigheter på Internet (SO)
- känna till något om hur Internet fungerar - några delar i systemen och hur de samverkar. Hur telekommunikation förändrats över tid. Enkel programmering (teknik)
Några av begreppen som vi jobbade med var: Internet, källa, argumentera, diskutera, granska, instruktion, programmera och anonym

fredag 7 mars 2014

glosor är en del av engelskan

Så här kan ett glosförhör se ut :-)

Mål

När vi har arbetat med området ska du kunna:

Ø olika färger
Ø olika namn på möbler
Ø olika lägesord
Ø beskriva ditt hem


Fraser vi kommer att jobba med:

Where is my…..
It´s in, (on, under , next to behind, in front of) my bag
This is the livingroom……

There is/there are…….

måndag 3 mars 2014

Hoppande grodor


Just nu arbetar vi med längd på matten och i det arbetet har vi hoppat med grodor. Alla fick i uppgift att hoppa så långt de kunde med en groda och sedan mäta hur långt grodan hoppade. Resultatet för varje elev skrevs upp på en lista för varje klass. Därefter arbetade vi i grupper med frågor som kunde besvaras med hjälp av listorna, där eleverna fick jämföra längder.

I arbetet med grodorna jobbade vi med att 

·        uppskatta, mäta och jämföra längd

·        välja och byta längdenheter