måndag 19 januari 2015

Höga bergI no:n har vi jobbat med alperna och fjällen. Vi har bland annat gjort stenciler, målat, skrivit faktatexter om djur och sett filmer om fjällen och alperna. Snart ska vi göra ett prov om fjällens och alpernas djur, växter, de olika växtzoner och näringskedjorna. Vi har också arbetat med likheter och skillnader mellan fjället och alperna.
Våra mål med fjället och alperna är:
-Att kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
-Veta vad som menas med växtzoner.
-Förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur.

-att kunna berätta skillnader och likheter mellan fjällen och alperna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!