tisdag 17 september 2013

Djur i havet

Vi jobbar för fullt med tema Havet och en del av temat har inneburit att vi läst och skrivit egna faktatexter om djur i havet.

Till att börja med valde alla ett djur som lever i eller vid havet. Därefter gjorde alla varsin tankekarta genom att vi läste olika faktatexter och skrev upp viktiga stödord. När vi hittat information om föda, förekomst, utseende, beteende, biotop och fortplantning började vi skriva våra texter genom att göra egna meningar av våra stödord. I slutet av texten skrev vi upp våra källor. Vi pratade om vad en källa är och alla tog information från minst två källor. Till sist ville vi ha en bild till vår text. Då pratade vi om vilka bilder man får använda och sedan valde vi en egengjord bild, från Wikipedia eller NE.

Mål vi jobbat mot är:
  •        Läsning av faktatexter
  •        Skriva faktatexter
  •        Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
  •        Biologiska begrepp

Förmågor vi jobbat med:

  •       Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha (procedurförmåga)
  •       Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt (procedurförmåga)
  •       Fundera över om informationen är viktig eller inte (metakognitiv förmåga)
  •       Förstå vad begrepp och ord betyder (begreppslig förmåga)

Här kan ni se några av våra texter!

Sjöstjärna
Sjöstjärnan lever i alla hav. Den ligger ofta på botten av havet.
Den äter musslor, fisk, korall och ostron. Den äter genom att vända ut och in på magen.
Den kan lägga upp till 2,5 miljoner ägg varje år.
Deras hud består av blåsor. Den har sugfötter under armarna.
Den har ögon längst ut på armarna.

Källor: Faktakort, www.wikipedia.se och www.ne.se

TJURHAJ
Tjurhajen kan bli upp till 3 meter. Dom är aggressiva och passar sitt område.
Tjurhajen fortplantar sig på sommaren. Äggen kläcks efter 10-11 månader. Ungarna kan vara 1-13 ungar och är 70 cm. Tjurhajen är allätare och kan finnas vid Nordamerika, Afrika, Amazonfloden, Mississippifloden och Zambisifloden. Den äter sälar, andra hajar, unga saltvattenskrokodiler och flodhästar. Tjurhajen är grå på ryggen men vit på magen.
Jag har använt wikipedia och ne.se.

Sköldpadda
Sköldpaddan ser ut som en ödla med skal på. Den kan lägga 200 ägg. Den äter växter. Den brukar vara i varma hav och i sötvatten och på land. Den är väldigt feg. Det finns 300 arter. Munnen består av käkar, den har inga tänder. Munnen ser ut som en näbb.
Källor: Wikipedia.se, NE.se, varldens-djur.se.

Jättebläckfisk
Den äter krabbor, hajar och humrar.
Den lever i grottor och på sandbotten.
Den sprutar bläck när den blir skrämd.
Den är röd och har 3 hjärtan.
Honan lägger sina ägg i taket på grottor.
Den lever i Atlanten.
Källor: wikipedia.se, varldens-djur.se och NE.se

Gäddan
Gäddan är ett rovdjur.Gäddan äter paddor, abborrar och mört. Den är kamoflagefärgad. Färgerna är grönbrun. Den har ränder som är bruna och fläckar som är grönbruna.Den bor i bräckta och söta vatten. Den har sina bon i vassen.Gäddan vaktar sina bon noga.
Källor: www.svenska-djur.se och www.wikipedia.se


2 kommentarer:

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!