lördag 28 september 2013

Jämföra och storleksordna talI matematiken har vi den här veckan arbetat med att jämföra och storleksordna tal. En övning vi gjorde var att spela spelet Störst tal. Det gick till så att vi delade in oss två och två och hämtade en spelplan, en penna samt en tiotärning. En började genom att slå tärningen och placera siffran det blev på platsen för tusental, hundratal, tiotal eller ental. Därefter gick turen över till kompisen som gjorde likadant på sin spelplan. Efter att båda slagit fyra slag var och skrivit in fyra siffror var, jämförde de talen de fått och den som fick störst tal vann. När de spelat ett antal omgångar bytte de till att spela Minst tal istället. Innan alla satte igång att spela pratade vi taktik tillsammans och gav varandra tips på hur man kunde tänka för att vinna.

Här är några kommentarer som sades under spelandets gång:
- Oj, vilken stor skillnad! Han fick bara 641 och jag fick 92755.

- Jag fick över 99 000 förut! Då vann jag för jag fick ett stötte tal, de andra fick något på 50 000.

- Hur vet du att du vann?
- Jag fick minst tal. Om man kollar på första siffran ser man att 0 är mindre än 4.

- Hon vann båda gångerna för hon har fått störst tal både här och här.

- Jag fick en etta och då satte jag den på ental och sen fick jag en åtta och då satte jag den på tusental.

- Kolla, den här omgången blev det bara ett i skillnad 0793 och 0794.

- Nu måste jag slå 6, 7, 8 eller 9 för att vinna.

Mål vi jobbade med:
* Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
* Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt.
* I beskrivningarna kan eleven föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Förmågor vi jobbade mot:
* Samtala, resonera och diskutera med varandra (kommunikativ förmåga).
* Jämför saker, hur de är lika och olika varandra (analysförmåga).
*Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat (metakognitiv förmåga).
* Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen (begreppslig förmåga).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!