fredag 5 september 2014

Den bästa sommaren

Vi har kollat på filmen Den bästa sommaren. Den handlar om en tjej och en kille som kommer till en sommarpappa och han är inte snäll. Dom hatar herr Johansson. Barnen heter Mårten och Annika. Annika är badass men Mårten är mer feg. Den utspelades på 1950-talet. Dom bor på landet och dom bor i ett hus som Herr Johansson har. Annika har massa burkar som hon lägger i andras fickor, hatburkar och kärleksburkar.
Annika och Mårten har byggt en lådbil. Dom rotade efter delar till lådbilen i Herr Johansson ladugård dom hittade en gammal kista som dom hittade och fyra hjul och två hinkar med färgen blå och vit.

Uppgifter:  Vi skrev om en händelse i filmen i jag-form. Sen pratade vi om filmen.

Förmåga:   formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Kunskapskrav: 

Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. 
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling. 
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!