fredag 9 maj 2014

I fablernas världVi jobbar mot att:

ñ kunna använda lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
ñ kunna använda strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
ñ kunna olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
ñ skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
ñ kunna urskilja berättande texters budskap, språkliga drag, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
ñ känna till några fabler från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Begrepp vi har jobbar med:

fabel
karaktär
miljö
handling
budskap
sensmoral
bearbeta
disponera

redigera


I fablernas värld

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!