lördag 5 oktober 2013

klassikertips

Under några veckor har vi arbetat med barn och ungdomsklassiker, alla har läst delar av en bok och de allra flesta har läst en hel. Böckerna har varit återberättade av Maj Bylock och till några av böckerna har vi också sett små snuttar av filmer. Uppgifter som hört till är faktatext om Mark Twain, att träna på förutsägelser i skönlitteratur och att göra en liten reklamfilm. Förmågorna som vi har tränat lite extra på är att redovisa och presentera sitt arbete för andra och berätta varför man tycker som man tycker (kommunikativa förmågor) samt att våga testa sig fram (metakognitiv förmåga).

Vi har jobbat mot att:
kunna läsa en skönlitterär text med flyt
känna till några betydelsefulla barn och ungdomsförfattare och deras verk
läsa texter från olika tider från Sverige, Europa och Nordamerika
kunna använda lässtrategier för att urskilja textens budskap

Begrepp vi har jobbat med:
skönlitteratur, klassiker, recension, karaktär, miljö, handling, budskap och omdöme.

Här visar vi några exempel på tips, allas hittar ni på vår blogg Bokpuffarna - välkomna dit!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!