lördag 7 december 2013

I collect...

Just nu i engelska, så lär sig eleverna att på olika sätt uttrycka sig om sina egna intressen, kunna beskriva vad de tycker om att göra på sin fritid. Det kan gälla musikinstrument de spelar på, sporter de utövar eller saker de samlar på. Det rör sig med andra ord om ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Om egna intressen och aktiviteter och om deras olika erfarenheter kring detta. Dessa olika fritidsintressen kommer till uttryck i olika former av samtal, dialoger och intervjuer. De lär sig hur de kan använda olika språkliga strategier för att delta i och bidra till olika samtal genom att ställa frågor, bekräftande fraser och uttryck. Här kommer exempel på vad eleverna berättar om vad de samlar på. De försöker också motivera varför de samlar på en viss sak.
.

Eleverna jobbar mot är att utveckla sin förmåga att:

·        Anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare
·        Formulera sig och kommunicera i tal och i skrift

·        I möten med engelskt talande språk, sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och intressen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!