torsdag 19 december 2013

Vi väntar på julen och jobbar med en julbok

I julboken har vi arbetat tematiskt och blandat ämnena bild, musik, engelska, matematik, NO, SO och svenska. Här kommer några bilder från vårt arbete, mycket mer finns i elevernas julböcker som de tar med sig hem på avslutningsdagen. En provsmak: 


Vi jobbar mot målen:

·        Känna till hur julen firas i några olika engelskspråkiga länder
·        Känna till några olika julsånger från olika delar av världen
·        Kunna genomföra enkla systematiska undersökningar (kryddprovsmakning) Planering, utförande och utvärdering
·        Kunna utföra en dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter (kryddprovsmakning)
·        Känna till några exempel på hur forntiden, vikingatiden och medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck (ex julmat, lucia, folklore)
·        Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. (julmusikal)
·        Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen samt centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln.
·        Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (olika faktatexter, filmer)
·        Handstil samt att skriva, disponera texter för hand (julkort)
·        Kunna läsa och följa samt själv skriva instruerande texter, till exempel arbetsbeskrivningar (ljusstöpning, pyssel, bilduppgift )
·       Känna till konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar (Jenny Nyström)

Dessutom arbetade vi med Alfred Nobel och de olika nobelprisen, återvinning vid ljusstöpning, problemlösning i matematiken och knep och knåp, korsord. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!