onsdag 18 december 2013

klassernas rappar!

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Vi har i RAP-projektet arbetat med följande byggstenar som nämns i skolverkets kursplan för ämnet Musik:
* Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
* Musik tillsammans med bild och text. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

* Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.* Rytm och dynamik, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
* Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Eleverna har röstat fram ett gemensamt tema och skrivit Rap-texter i mindre grupper, till en framröstad musikbakgrund. Vi spelade vi in texterna och sedan ritade eleverna varsin bild som illustrerade texterna. Tillslut klipptes allt ihop till en musikvideo.
Fint jobbat kära elever! /Emelie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!