fredag 7 mars 2014

glosor är en del av engelskan

Så här kan ett glosförhör se ut :-)

Mål

När vi har arbetat med området ska du kunna:

Ø olika färger
Ø olika namn på möbler
Ø olika lägesord
Ø beskriva ditt hem


Fraser vi kommer att jobba med:

Where is my…..
It´s in, (on, under , next to behind, in front of) my bag
This is the livingroom……

There is/there are…….

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!