torsdag 20 mars 2014

Koll på nätet

Under fyra veckor har vi jobbat med att få bättre koll på nätet. Vi började temat med att se vad vad vi gör på nätet och då använde vi ett material som heter Jag hjärtar Internet . Vi diskuterade och argumenterade för vad som var bra med Internet och vad som kan vara mindre bra. Vi hade en lektion om hur man skriver kommentarer på olika ställen och vad det står i lagen om bilder, musik och filmer. Sedan jobbade vi med hur datorer och Internet fungerar tekniskt och provade att programmera. Först gjorde vi "robotbanor" i klassrummet och sedan använde vi webbplatsen learn.code.org . Vi jobbade också med appen a.l.e.x. på våra paddor. Som avslutning utvärderade vi i våra målböcker och nästa alla tyckte att det varit ett lärorikt tema. Många tyckte att det var bra att vi hade pratat om tråkiga saker som han hända på Internet som t ex mobbning och många tyckte programmeringen var rolig och hade gärna jobbat vidare. 

Till hösten vill vi fortsätta med att lära oss om scratch, träffa roboten NAO och göra egna små spel eller appar. 


Målen vi jobbade mot var att:

- kunna argumentera i olika samtalssituationer.
- kunna på ett medvetet sätt använda ord och begrepp som används för att uttrycka åsikter.
- kunna ge och följa en instruktion både muntligt och skriftligt.

- förstå skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket
syfte samt att all kommunikation oavsett plats skall vara respektfull.

- kunna jämföra källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

- förstå hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Rättigheter och skyldigheter på Internet (SO)
- känna till något om hur Internet fungerar - några delar i systemen och hur de samverkar. Hur telekommunikation förändrats över tid. Enkel programmering (teknik)
Några av begreppen som vi jobbade med var: Internet, källa, argumentera, diskutera, granska, instruktion, programmera och anonym

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!