tisdag 8 april 2014

Faktatexter på Wikimini

Vi har i svenskan och biologin jobbat med att läsa och skriva faktatexter. Tillsammans läste och jobbade vi med tre olika faktatexter om delfiner, gorillor och myggor. Därefter var det dags att skriva egna texter. Steg ett i skrivandet var att göra en tankekarta eller lista med fakta i form av stödord om ett valt djur. Faktan hämtade barnen från svenska-djur.se, wikipedia och ne. I höstas gjorde vi en liknande uppgift då vi skrev om djur i havet. Det var roligt att se att barnen nu skrev fler stödord på sina tankekartor än i början av fyran. 

Steg två var att med hjälp av sina stödord på tankekartan skriva en egen faktatext om sitt valda djur. 


När texten kändes klar bytte två elever texter och läste varandras och gav respons. Slutligen gav även vi lärare respons innan eleverna publicerade sina texter på Wikimini - barnens uppslagsverk. 

Här följer några länkar till elevers texter.
Vi har i det här arbetet jobbat mot att

ñ kunna förstå och använda de olika lässtrategierna: förutspå, undersöka, fråga, fånga och skapa för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna
ñ kunna använda lässtrategierna för att skriva en faktatext
ñ kunna bearbeta texter, både innehåll och form
ñ träna på att ge och ta emot respons på texten
ñ kunna söka information i olika typer av källor och träna på att pröva källornas tillförlitlighet 

1 kommentar:

  1. Vad bra ni har jobbat med att skriva faktatexter. Ni är ju jätteduktiga!

    SvaraRadera

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!