söndag 6 april 2014

Veckans förmåga - Kunna använda ord och begrepp vid olika tillfällen

Varannan vecka tittar vi närmare på en förmåga som vi arbetar mot. Valet av förmåga görs efter vad vi kommer jobba med samma vecka så att vi kan få in förmågan vi många tillfällen under veckan. 

Vi startar med att tillsammans titta på en förmågetrappa (se bild nedan). Klasserna känner numera väl till gången med trappan och har blivit duktiga på att veta vad det står på nästa steg i trappan. Hittills har vi lärare gjort trapporna, men vi känner att snart kommer vi att skriva trapporna tillsammans med barnen.När vi pratat om trappan brukar vi ha en uppgift som tränar förmågan. Den här veckan var uppgiften att välja ett ord från en lista på tavlan och sedan skriva en mening som innehöll det ordet och som passade ihop med ett ämne vi läser i skolan. För att på så sätt visa att samma ord kan användas vid olika tillfällen. I vårt exempel hade vi med sju skolämnen, men eleverna såg att vi inte hade tagit alla så de la till fler ämnen. 

Listan på ord de fick välja mellan såg ut så här:Här följer två exempel som barnen skrev.

Vi valde ordet olika.
Svenska: De böcker jag läser har olika handlingar.
Matematik: När jag kollar på olika tal så finns det både olikheter och likheter.
Bild: När jag kollar på olika bilder så kan jag kolla om det är olika konstnärer.
So: När jag kollar på kartan så kan jag se olika former på länderna/världsdelarna.
No: Jag kan se om det är olika blandningar eller lösningar.
Musik: Jag kan höra olika toner från olika instrument.
Slöjd: Jag kan använda olika verktyg.
Engelska: Jag kan använda olika fraser.
Idrott: Jag kan använda olika redskap.

Vi valde ordet sortera.
Svenska: Jag kan sortera olika ord till olika ordfamiljer.
So: Jag kan sortera olika länder till olika världsdelar.
No: Jag kan sortera saker som sjunker och som flyter.
Matematik: Jag kan sortera smarties i olika färger.
Bild: Jag kan sortera grundfärger och sekundärfärger.
Slöjd: Jag kan sortera olika träslag.
Musik: Jag kan sortera olika noter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!