fredag 25 oktober 2013

Animerad vikingafilm

Vi har i båda klasserna arbetat med att göra en vikingafilm. Vi började med att prata om vad som var typiskt för vikingatiden. Alla tankar samlade vi i en tankekarta på tavlan. Därefter skrev vi ett manus till filmen tillsammans i klassen. Vi utgick från manuset när vi sedan skulle måla bakgrunder och karaktärer. Därefter delade vi upp oss i grupper och varje grupp fick ansvar för att fotografera en del av filmen. Vi drog även lott om vilka som skulle få spela in rösterna. Till slut satte Karin samman filmerna och resultatet ser ni här nedan.
I arbetet med filmen har vi jobbat med ämnena bild, historia och svenska.

Mål vi jobbat mot: 
* Kunna framställa berättande bilder
* Kunna använda tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt för att skapa uttryck
* Inspireras av historien
* Skriva en gemensam berättande text med fungerande struktur och språklig variation
* Kombinera text med ett estetiskt uttryck så att de samspelar och på så vis förstärka och levandegöra textens budskap
* Visa kunskaper om historiska förhållanden under vikingatiden

Förmågor vi jobbat med:
* Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat. (kommunikativ förmåga)
* Fundera över om informationen man hittat är rätt och riktig för att veta om man kan använda den. (procedurförmåga)
* Kommer på lösningar på problem. (analysförmåga)
* Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.(metakognitiv förmåga)
* Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. (begreppslig förmåga)


Tore och Runa på vikingatidenThorvall och Toras äventyr


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!