måndag 7 oktober 2013

klassiker - texter inspirerade av Robinson


Bilden från 1719 är hämtad på Wikimedia
I klassikerarbetet skrev vi också texter med inspiration från berättelsen om Robinson Crusoe. Målen som vi jobbade mot var att:
- träna på att skriva olika typer av texter – fantasitext
- kunna bearbeta egna texter till innehåll och form
- kunna ge och ta emot respons på texter
- skriva texter för hand och med hjälp av dator
De begreppen som vi diskuterade och använde var: 
karaktär, miljö, handling, budskap, beskrivning, bearbeta och respons.

Vi tränade på de kommunikativa förmågorna samtala, resonera och diskutera med varandra och på att formulera oss i skrift.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!