tisdag 15 oktober 2013

Veckans förmåga – Kan förklara och visa hur saker hör ihop

I läroplanen Lgr 11 finns ett antal förmågor som vi ska jobba mot. Dessa tränar vi kontinuerligt på när vi arbetar med olika områden. 

Varje vecka har vi valt att lysa på en särskild förmåga och då lyfta den och titta extra på vad den innebär. Det gör vi genom att i helklass titta på en trappa (se exempel nedan) där eleverna får hjälpa till och diskutera fram vad som ska stå på nästa steg i trappan. Därefter gör vi någon slags övning som tränar förmågan.

Den här veckans förmåga var att kunna förklara och visa hur saker hör ihop. När vi gemensamt hade tittat på trappan fick eleverna två och två fundera på vad det fanns för likheter och skillnader i att leva på vikingatiden och idag. De skrev ner vad de kom fram till och sedan skrev vi gemensamt upp exempel på tavlan. Här är ett exempel på vilka likheter och skillnader två elever kom fram till.


2 kommentarer:

Tack för att du använder ett trevlig språk när du kommenterar!